Hướng dẫn Check giá nhanh Phụ Kiện ( Bản Update)

 

 

 

Cập nhật cách dùng phần mềm nhanh check giá và kiểm tra tồn kho, có thể dùng cho việc kiểm tra máy và phụ kiện:
Phần tìm sản phẩm như lúc trước các bạn đã thực hiện và thực hiện khá tốt là việc quét mã sản phẩm. Nhưng nếu việc quét mã sản phẩm gặp khó khăn bạn cho thể chọn cách khác:

Cách 1: Nhập 6 số trên mã vạch sản phẩm, sau đó chọn “Lọc”:
1.1

Cách 2: Nhập tên sản phẩm nếu các bạn đã biết tên nhưng quên giá. Cách này có thể kiểm tra tồn kho cả máy.
1.2
Để kiểm tra tồn kho, các bạn chọn mục “THÔNG TIN CƠ BẢN” –> chọn “TỒN KHO”
1.3
1.4 1.5CÁM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐỌC ĐẾN ĐÂY ^^!